Product was successfully added to your shopping cart.

Nyt anneks? her er hvad du skal have styr på

Har du heller ikke helt styr på reglerne for dit nye anneks eller hytte? Få styr på dem herunder.

Forfatter: Majbrit Gregersen//Praktikant ved Viking Outdoor d. 08-10-20

Står du også og mangler ekstra plads i enten huset eller sommerhuset, men syntes en tilbygning virker uoverskuelig og dyr? Så tilbyder et anneks en helt unik mulighed for at få lidt ekstra plads uden alt for meget besvær. Det handler dog om at være lidt påpasselig og sætte sig ind i reglerne. 

Du skal måske bruge et nyt færdigbygget anneks, træhytte eller bjælkehytte som gæstehus/gæsteværelse, et nyt værelse til teenageren, hjemmekontor eller lignende. Mulighederne er mange med annekser og træhytter. Se eksempler på annekser her.

I alle overnævnte tilfælde er der tale om selvstændige bygninger med beboelsesformål. Det betyder altså, at selvom besværet som følger med en tilbygning ikke følger med, men det gør reglerne altså. Først og fremmest betyder det, at bebyggelsesprocenten skal overholdes. Derudover, så skal byggeteknik, materialer, varmeisolering, brandforhold og indeklima også være i overensstemmelse med bygningsreglementet. 

Hvad er bebyggelsesprocenten og hvorfor er den vigtig? 

Alle grunde har en bebyggelsesprocent, som afgør om du må sætte yderligere bebyggelse op på din grund eller ej. Ifølge bygningsreglementets kapitel 8 §170, kan kommunalbestyrelsen ikke nægte godkendelse af et bygningsareal, når bebyggelsesprocenten ikke overstiger de generelle procentsatser for byggeretten:

- Sommerhuse har typisk en bebyggelsesprocent på 15 % 

- Fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse har typisk en bebyggelsesprocent på 30 %

- Rækkehuse og dobbelthuse har typisk en bebyggelsesprocent på 40 %

- Lejligheder (etagebebyggelse) har typisk en bebyggelsesprocent på 60 %

- For anden bebyggelse, som ikke er omfattet af ovebstående, er bebyggelsesprocenten på 45 %

En undtagelse kan dog være hvis lokalplaner, byplanvedtægter eller en reguleringsplan har fastsat andre bestemmelse om de ovennævnte. Derfor er det altså altid en god idé at tjekke de overnævnte, for at sikre at ens byggeri enten er inkluderet i byggeretten eller kan blive godkendt. 

En træhytte er smart til dig, som ønsker lidt ekstra plads til gæsterne enten derhjemme eller i sommerhuset. Se vores store udvalg af træhytter til haven her!

Generelle regler for annekser og hytter i haven:

1. I modsætningen til mindre bebyggelser på grunden, som må opføres uden ansøgning om byggetilladelse (så længe det samlede areal af småbygninger er under 50  M2), så skal der altid søges om byggetilladelse til annekser og hytter. 

2. Derudover, så skal annekset og hytter altid holdes inden for byggeretten, hvilket betyder at bebyggelsesprocenten skal overholdes. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke nægte at godkende en bygning, hvis følgende er opfyldt for henholdsvis enfamiliehuse og sommerhuse: 

2.1 Sommerhuse § 177: (1) Maksimal 1 etage (2) maksimal taghøjde på 5m (3) maksimal højde for ydervæg langs mindst en langside er 3m og (4) placeringen skal ske mindst 5 m fra skel mod nabo, vej og sti.

2.2 Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel og dobbelthuse med lodret lejlighedsskel § 178: (1) Maksimal højden må maksimalt være 1.4 x afsted til naboskel og sti (2) mindste afstand til skel er 2.5m mod nabo, vej og sti.

3. Husk at færdigmeld byggeriet med teknisk dokumentation. 

OBS: Husk altid at tjekke lokalplaner, byplanvedtægter og reguleringsplaner i dit område. Der kan være bestemmelser, som sætter yderligere restriktioner for materialer, tagformer, bebyggelsesprocenter o.lign.

Skal du bruge dit nye anneks som helårsbolig?

Hvis du skal bruge annekset som helårsbolig vil de samme reglementer, bestemmelser og regler gælde, som hvis det var til et enfamiliehus til helårsbebyggelse. Det vil altså sige, at den skal overholde ovennævnte for enfamiliehuse, samt:

1. Beboelsesrum skal minimum være 2.3 meter højt. Der skal desuden også være dagslys, gangbredde, redningsåbninger samt ventilation. Derudover kan der være krav til at gulvet er over jordniveau.

2. Vådrum - Skal der indføres badeværelse i dit nye anneks eller din nye hytte skal dette overholde bygningsreglementets gældende regler for vådrum. Her gælder det blandt andet at udførelsen og vedligeholdelsen ikke medfører risiko personers sundhed eller skader på bygningen. 

3. Konstruktioner skal opfylde bygningsreglementets krav til fundering, materialer, brandkrav o.lign., hvilket også skal dokumenteres til kommunen. Her gælder det blandt andet at de skal udføres i sådan en form, at der ikke opstår risiko for personers sundhed grundet svigt i konstruktionerne.

4. Bygningsreglementet stiller krav til både varmeisolering og energiberegning ved helårsbeboelse. Da dette er et krav der skal opgives til kommunen, kan det være en god idé at konsultere en professionel. 

Skal du bruge din nye hytte til haven som tilbygning til sommerhuset?

Hvis du skal bruge annekset ved sommerhuset, vil de samme reglementer, bestemmelser og regler gælde, som hvis det var til en tilbygning til sommerhuset. Det vil altså sige at det først og fremmest skal overholde de ovennævnte betingelser for sommerhuse, men også mange af de samme bestemmelser som for helårs bygninger; herunder beboelsesrum, vådrum, konstruktioner og isolering. 

Brandsikkerhed i dit nye anneks?

For at annekset opfylder de gældende reglementer for bygningsreglementet (§82-158), kan det være en god idé at tjekke op på de nyeste regler. Her er det vigtigste bl.a. at alle materiale, konstruktioner og diverse bygningsdele bidrager til den generelle brandsikkerhed. Derudover skal den også opfylde bygningsreglementets krav om f.eks. evakuering, brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr mm. 

Overnatningstønder er både en praktisk, men også sjov og unik tilføjelse til huset. De fås både samlet og usamlet og med mulighed for personalisering af udseendet, så den passer perfekt ind i jeres have. Se vores udvalg her.

Godt og behageligt indeklima

Det kan anbefales at man vælger løsninger, som sikrer en god ventilation og mulighed for at lufte ud. Dette medhjælper i at skabe et godt og sundt indeklima året rundt i dit nye anneks. 

Derudover, så kan det også anbefales at vælge isolerede løsninger, da det medhjælper til at holde temperaturen inde i annekset, som kan minimere risikoen for fugt og skimmelsvamp. Ved alle Viking outdoor’s produkter er der mulighed for at vælge isolering, se f.eks. vores 13.4 M2 isolerede træhytte til haven her.

Disse parametre indgår også i bygningsreglementets krav til indeklima, hvilket er vigtig at overholde, da det minimerer risikoen for personskader, grundet dårligt indeklima. 

Skal du bruge annekset til sommerhuset eller som gæstehus, så kan disse ting være ekstra relevante for dig. Der er høj sandsynlighed for at dit anneks til tider vil stå tomt og dermed også uden opvarmning. Det betyder at der er større sandsynlighed for fugt. Hvis du altså ikke har gjort dig tanker om bl.a. ventilation, isolering o.lign., så kan du altså risikere at få fugt eller skimmelsvamp inden for kort tid. Derfor, husk at (1) Vælg en løsning med ventilation (2) tjekke kritisk for fugt jævnligt (3) cirkulation mellem møblerne og væggene (4) Vælg en løsning med isolering (3) vælg eventuelt materialer der modstår udendørs klima bedre, se eventuelt her!

På denne måde tager du alle mulige forbehold for at sikrer et godt og sundt indeklima for både dig og dine gæster.

Du kan finde dit helt eget nøglefærdigt anneks her!

Du kan finde din helt egen træhytte eller bjælkehytte til haven her!

*Dette er udarbejdet og fortolket af Viking Outdoor og ændringer kan derfor forekomme. Derfor er det altid vigtigt at tjekke op de aktuelle informationer før i påbegynder et nyt projekt.